Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Sobota 15 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Prowadzone rejestry i ewidencje

Dzia? Planowania i Organizacji

W Dziale Planowania i Organizacji prowadzony jest rejestr upowa?nie? udzielanych przez Rektora oraz rejestr umów, zawieranych w imieniu Uniwersytetu przez Kanclerza, które nie s? rejestrowane w innych jednostkach organizacyjnych administracji.

 

Oba rejestry maj? charakter dokumentów sporz?dzanych do u?ytku s?u?bowego i dane w nich zawarte ujawniane s? pracownikom w procesie przygotowywania i realizacji zawieranych umów.

 

Informacj? wytworzono:

Dzia? Planowania i Organizacji

Za tre?? odpowiada:

Maria Sobczak

Data wytworzenia

12.02.2007 r.


Ta strona by?a odwiedzana 742 razy (w tym z UWM 18 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-15
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Kamil Strzelecki

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa